Rekonstrukce ČOV ZTV Studénka

Popis:
Předmětem stavby je rekonstrukce ČOV Studénka.
Dojde k nové výstavbě biologické linky, budovy hrubého předčištění, odvodnění kalu, rozvodny, dmychárny, propojovacího potrubí a zpevněných ploch.
Dále k sanaci nátokových žlabů česlí a betonových konstrukcí jímky vstupní ČS. ČOV budou kompletně vystrojena novou technologií.

Objednatel: Zásobování teplem Vsetín a.s.
Realizace:07/2022 – 11/2023
Cena: 133,286 tisíc Kč

Přivaděč Kopanina / Kladno – obnova sekčních uzávěrů DN 800 a DN 1 000

 

Objednatel: Středočeské vodárny, a.s.
Realizace: 08/2020 – 04/2022
Cena: 14,071 tisíc Kč