KÚ Korycany- oprava trubních rozvodů, armatur, zámečnických konstrukcí a rozvodů elektro včetně stavebních částí – 1. etapa

Popis:
Dojde k rekonstrukci technologické, zámečnické a elektro části na KÚ Korycany. Na nátoku dojde k výměně potrubí DN800, kde bude na nové potrubí napojen nerezový svařenec DN800/600.

Objednatel: Středočeské vodárny, a.s.

Cena: 6,925 tisíc Kč

Rekonstrukce ČOV ZTV Studénka

Popis:
Předmětem stavby je rekonstrukce ČOV Studénka.
Dojde k nové výstavbě biologické linky, budovy hrubého předčištění, odvodnění kalu, rozvodny, dmychárny, propojovacího potrubí a zpevněných ploch.
Dále k sanaci nátokových žlabů česlí a betonových konstrukcí jímky vstupní ČS. ČOV bude kompletně vystrojena novou technologií.

Objednatel: Zásobování teplem Vsetín a.s.
Realizace:07/2022 – 11/2023
Cena: 133,286 tisíc Kč

Držková – odkanalizování obce

Popis:
Jedná se o vybudování nové kanalizační stokové sítě, koncipované jako oddílná kanalizace.
Ta bude svedena do nově vybudované ČOV pro 420 EO, která je rovněž součástí stavby.

Objednatel: Obec Držková
Realizace: 07/2023 – 12/2024
Cena: 44,700 tisíc Kč

Přivaděč Kopanina / Kladno – obnova sekčních uzávěrů DN 800 a DN 1 000

 

Objednatel: Středočeské vodárny, a.s.
Realizace: 08/2020 – 04/2022
Cena: 14,071 tisíc Kč