Vodohospodářské stavby Brno je značka, která působí na stavebním trhu doma i v zahraničí od roku 1957. Firma VHS Brno, a.s. navázala na tradici a dobrou pověst tohoto jména. Jsme ryze česká společnost s průhlednou vlastnickou strukturou a zaknihovanými akciemi.

Hodnocení vysoké kvality prováděných stavebních prací a seriozní přístup ke všem partnerům patří k devizám naší společnosti. V řadě případů zabezpečujeme i inženýrské činnosti spojené s výstavbou. Naše společnost je schopna překlenout časový posun financování stavby v průběhu roku i v meziročním období a garantovat zkrácení lhůt výstavby s překlenutím vlastními finančními zdroji.

Samozřejmostí je provádění prací s maximální ohleduplností k životnímu prostředí, obyvatelstvu a přilehlým nemovitostem.

Firma VHS Brno, a.s. provádí veškeré inženýrské a ekologické stavby v ČR

  • kanalizace a čistírny odpadních vod
  • úpravny vod
  • vodojemy a vodovodní řady

  • technologické vodárenské celky

  • úpravy toků

  • plynovody
  • dodávky a montáže rozvodů tepla
  • kolektory včetně ukládání potrubí
  • a jiné …

Na zahraničním trhu firma VHS Brno, a.s. působí od roku 2003 v oblasti technického poradenství při provádění inženýrských a ekologických staveb a komplexním zajišťování dodávek a montáží technologických celků. V průběhu několika posledních let si VHS Brno, a.s. vybudovala pověst důvěryhodného partnera pro řešení infrastrukturních projektů v Srbsku a Bosně a Hercegovině  a zařadila se na seznam preferovaných dodavatelů a koordinátorů infrastrukturních projektů spolufinancovaných z různých fondů včetně Evropské unie.

V Srbské republice  a Bosně a Hercegovině se firma VHS Brno, a.s. mimo jiné může prezentovat úspěšnou realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. 

Vzhledem k vysoké odborné způsobilosti pracovníků společnosti, schopnosti napomoci při krátkodobém profinancování stavebních zakázek a velmi dobré orientaci v dotačních programech je VHS Brno, a.s. vyhledávaným partnerem pro municipální klienty, kteří usilují o provedení infrastrukturních staveb ve svém regionu.