Zbraslav – ČOV

Popis:
U ČOV Zbraslav došlo k navýšení kapacity na 1 560 EO. V technologické části došlo k posílení čerpací stanice. Dále došlo k vybudování druhé aktivace o objemu 203 m3. Byla vybudována nová armaturní komora pro ATS. Došlo k výstavbě nové rozvodny sousedící s původní provozní budovou. Na ČOV byly vyměněny kompletní elektro rozvody s novými rozvaděči.

Objednatel: Obec Zbraslav

Realizace: 03/2022 – 04/2023

Cena: 28,990 tisíc Kč