Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice

Popis:
Došlo k vybudování 2 nových jímacích vrtů, výstavbě nové budovy úpravny vody, výstavbě nového věžového vodojemu o objemu 300 m3 a k výstavbě inženýrských sítí.

Objednatel: Obec Strachotice

Realizace: 09/2021 – 10/2022

Cena: 39,320 tisíc Kč