Velký Ořechov – rekonstrukce vodovodu

Popis:
V obci Velký Ořechov byla použita bezvýkopová technologie „berstlinig“ v délce 750 m.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Realizace: 03/2021 – 05/2021

Cena: 3.480 tisíc Kč