VDJ Moravany

2x 4000m3

Objednatel: BVK, a.s.
Realizace: 09/2016 – 06/2017
Cena: 10.399 tis. Kč