VDJ Dolany – objekt odtokového potrubí DN 800

Oprava technologických rozvodů v armaturní komoře

Objednatel: Středočeské vodárny Kladno
Realizace: 03/2016 – 05/2016
Cena: 5.760 tis. Kč