Stavba roku 2020: Kanalizace a ČOV Střílky

Popis:
Byla provedena ČOV, která bude odstraňovat znečistění odpadních vod přiváděných nově vybudovanými stokami. Jedná se o betonové podzemní nádrže s čerpací stanicí odpadních a dešťových vod, dešťovou zdrž, nádrž usazovacího kalu a biologickou jednotku. V nadzemní části ČOV byly vybudovány: strojovna, dmýchárna, elektrorozvodna, umývárna a sociální zařízení. ČOV je navržena na kapacitu 800 EO.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Realizace: 10/2019 – 01/2021

Cena: 78.528 tisíc Kč