Splašková kanalizace a ČOV Petrovice u Znojma

Investor: Obec Petrovice

Realizace: 2014-2015

Cena: 34.990 tis. Kč