Rekonstrukce ČOV ZTV Studénka

Popis:
Předmětem stavby byla rekonstrukce ČOV Studénka.
Došlo k nové výstavbě biologické linky, budovy hrubého předčištění, odvodnění kalu, rozvodny, dmychárny, propojovacího potrubí a zpevněných ploch.
Dále k sanaci nátokových žlabů česlí a betonových konstrukcí jímky vstupní ČS. ČOV byla kompletně vystrojena novou technologií.

Objednatel: Zásobování teplem Vsetín a.s.

Realizace: 07/2022 – 05/2024

Cena: 138,047 tisíc Kč