Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Brumov – Bylnice

Popis:
Jednalo se o rekonstrukci a dílčí změny stávající stavby, je doplněno několik drobných objektů jako jsou: lapák písku a tuků a dezodorizační filtr.
Dále došlo k rekonstrukci provozní budovy, usazovací a aktivační nádrže, dosazovací nádrže, kanalizačního potrubí, sadových úprav a oplocení.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Realizace: 02/2022 – 06/2023

Cena: 44,980 tisíc Kč