obec Osečina-Belotič, Srbsko

Investor: ČRA
Realizace: 09/2011 – 11/2012
Cena: 6.972 tis. Kč