pro systém CZT v obci Nemila, Bosna a Hercegovina

Investor: Mevos, spol. s ro.o
Realizace: 11/2011 – 12/2013
Cena: 23.672 tis. Kč