Nábřeží řeky Svratky – realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII

Popis:
Předmětem stavby byla montáž provizorního potrubí v odlehčovacích komorách.
Došlo k montáži potrubí DN 800, DN 600 a DN 400 se zhotovením podpůrných konzol.

Objednatel: PPO nábřeží Svratky – Brno

Realizace: 04/2024 – 06/2024

Cena: 2,006 tisíc Kč