Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice – centrální sběrač a podchycení výustí

Popis:
V Počenicích došlo k výstavbě nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 800 EO a výstavby kanalizace o délce 4 077 m v otevřeném výkopu a 77 m bezvýkopovou technologií.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Realizace: 01/2018 – 01/2019

Cena: 42.949 tisíc Kč