Intenzifikace ČOV Židlochovice

Popis:
Byla provedena ČOV s navýšenou kapacitou z 5 250 na 6 400 EO.
Došlo ke kompletní výměně technologie se zámečnickými konstrukcemi v celém areálu ČOV (schodiště, lávky, zábradlí).

Objednatel: IMOS Brno, a.s.

Realizace: 06/2020 – 12/2021

Cena: 33,347 tisíc Kč