ČOV Holešov – III.etapa – oprava kotelny

Popis:
V rámci stavby bylo řešeno strojně-technologické vybavení kotelny, elektro a ovládání. Byly osazeny dva nové dvoustupňové kotle, včetně potřebného vybavení.
V rámci stavby proběhla i instalace nového systému ASŘTP a MaR.

Objednatel: VaK Kroměříž,a.s.

Realizace: 08/2022 – 07/2023

Cena: 10,850 tisíc Kč