V září loňského roku byla ve městě Gradačac za přítomnosti české delegace včetně ředitele ČRA Pavla Frelicha slavnostně uvedena do provozu čistírna odpadních vod. Projekt Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve městě Gradačac získal koncem loňského roku prestižní cenu „Zlatý javor“ za jeden z šesti nejlepších ekologických projektů v Bosně a Hercegovině. Tato cena je každoročně udělována v rámci Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů s tématikou ekologie a cestovního ruchu Jahorina film festival.