Chvatěruby

Po přípravě trubní technologie bylo nutné provést kompletní demontáž a montáž během 24 hodinové odstávky, aby nedošlo k omezení zásobování Kralup nad Vltavou vodou.

Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Realizace: 03/2016 – 09/2016
Cena: 5.659 tis. Kč