Černá Hora – ulice Radniční

Objednatel: Svazek obcí vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
Realizace: 09/2017
Cena: 4.999 tis. Kč