Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru

Popis:
Etapa I – V kolektoru Vinohrady, v úseku Pálavské náměstí – Velkopavlovická, došlo k výměně ocelového potrubí DN400 za litinové potrubí DN 300 v délce 188 m.
Etapa II – V kolektoru Vinohrady, v úseku Velkopavlovická – Vlkova, došlo k výměně ocelového potrubí DN400 za litinové potrubí DN 300 v délce 260 m.

Objednatel: BVK, a.s.

Realizace: 06/2019 – 12/2021

Cena: 11,649 tisíc Kč