Brno, Primární kolektor – oprava vodovodu, etapa II.

Popis:
V hlubinném kolektoru pod ulicí Nádražní, v úseku mezi ulicemi Benešova a Hybešova, došlo k výměně ocelového a sklolaminátového potrubí DN 500 v délce 640 m a dalších 94 m potrubí DN 300.

Objednatel: BVK, a.s.

Realizace: 07/2020 – 07/2021

Cena: 26.050 tisíc Kč