Brno- Poděbradova

Objednatel: Firtesta-Fišer
Realizace: 04/2017 – 06/2017
Cena: 1.494 tis. Kč