VD Slušovice – oprava potrubí spodních výpustí

Popis:
Jednalo se o kompletní výměnu dvou větví ocelového potrubí DN1000 vedeného ve štole se spodní výpustí a strojovny s regulačním uzávěrem.
Délka štoly je 147,1m, půdorys strojovny má vnitřní rozměr 7,5×25,8 m.

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Realizace: 12/2020 – 05/2022
Cena: 8,983 tisíc Kč