V poválečných letech 1945 a 1948 (po znárodnění soukromých stavebních firem) podnikal stát v oboru vodohospodářských staveb prostřednictvím národních podniků. Počátky VHS sahají do roku 1953. V té době docházelo k prudkému rozvoji průmyslové a městské zástavby a nedostačovala kapacita stávajících přívodů a úpraven pitné vody, odvodů vody splaškové a její čištění. Od jednoduchých oprav a údržby vodovodů a kanalizací se tak během několika let rozvinul výrobní program VHS ve vyčerpávající sortiment vodohospodářkých staveb včetně úprav říčních koryt nebo podzemních i nadzemních potrubních vedení.

V roce 1965 měl podnik pět závodů, v Brně, Znojmě, Břeclavi a Veselí nad Moravou. Přibývaly stavby velkých věžových vodojemů, úpraven vod, čistíren odpadních vod a pro budoucnost velmi důležité silniční stavby. Dynamiku růstu podniku výstižně vyjadřoval i růst objemu finančních prostředků vynakládaných na výstavbu zmíněné infrastruktury. V roce 1977 došlo ke sloučení tehdejších brněnských národních podniků Montované stavby a Vodohospodářských staveb. Toto sloučení představovalo další významný krok v růstu podniku.

V osmdesátých letech, po začlenění podniku do Pozemních staveb značně narostlo zapojení kapacit VHS na budování sídlišť, kde prováděly hrubé terénní úpravy, kolektory, chodníky, silnice, opěrné zdi. Do výrobního programu postupně přibyly specializované činnosti typu vložkování ocelových trub čedičem pro struskovody, hydroosev, nebo demolice objektů.

Listopad 1989 a následné společenské změny zahájily v podniku nový vývoj směrem k decentralizaci a privatizaci. Došlo k rozdělení podniku na nové samostatné podniky.

Firma VHS Brno, a.s., která byla znovu založena v roce 1999, navázala na tradici a dobrou pověst jména Vodohospodářských staveb. VHS Brno, a.s. spojuje dlouhodobou tradici budování ekologických staveb a nejlepší dostupnou technologii s garancí provádění staveb ve vysoké kvalitě, dohodnutých termínech a cenách. Seriózní přístup k obchodním partnerům a vysoká kvalita prováděných prací patří v současné době k hlavním devizám naší společnosti. Samozřejmostí je provádění prací s maximální ohleduplností k životnímu prostředí, obyvatelstvu a přilehlým nemovitostem.