Výměna technologie VDJ Štěpánov HTP

Popis:
V obci Valašské Meziříčí v části Štěpánov došlo ke kompletní výměně technologie VDJ v armaturních komorách a v akumulačních nádržích k výměně nerez žebříků a potrubí.
Ve venkovních prostorách je opravena příjezdová komunikace a střecha nad chlorovnou s novými ŽB žlaby pro odtok vody.
V rámci předmětné akce došloke kompletní výměně elektroinstalace ve vodojemu.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Realizace: 04/2020 – 09/2021

Cena: 17.190 tisíc Kč