Stavby

Stavby 2021-09-10T11:40:56+00:00

Výměna technologie VDJ Štěpánov HTP

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Realizace: 04/2020 – 09/2021
Cena: 17,190 tisíc Kč

Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa

Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Realizace: 05/2021 – 07/2022
Cena: 25,990 tisíc Kč

VD Slušovice – oprava potrubí spodních výpustí

 

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Realizace: 12/2020 – 04/2022
Cena: 8,895 tisíc Kč

Intenzifikace ČOV Židlochovice

Objednatel: IMOS Brno, a.s.
Realizace: 06/2020 – 11/2021
Cena: 24,102 tisíc Kč

Přivaděč Kopanina / Kladno – obnova sekčních uzávěrů DN 800 a DN 1 000

 

Objednatel: Středočeské vodárny, a.s.
Realizace: 08/2020 – 04/2022
Cena: 14,071 tisíc Kč

Brno, Vinohrady – rekonstrukce vodovodního řadu  v kolektoru – DN 300

 

Objednatel: BVK, a.s.
Realizace: 06/2019 – 12/2021
Cena: 11,649 tisíc Kč