Oprava technologických rozvodů

Oprava technologických rozvodů 2018-02-12T14:01:57+00:00

Project Description

VDJ Dolany – objekt odtokového potrubí DN 800

Oprava technologických rozvodů v armaturní komoře

Objednatel: Středočeské vodárny Kladno
Realizace: 03/2016 – 05/2016
Cena: 5.760 tis. Kč