SU Běleč – výměna klapek DN 1400 a DN 800

Technologický monitoring a dálkové ovládání EZS

Investor: Várský oblastní vodovod, s.m.o.
Realizace: 06/2016 – 10/2016
Cena: 5.298 tis. Kč