Splašková kanalizace a ČOV Petrovice

Splašková kanalizace a ČOV Petrovice 2018-02-12T18:31:24+00:00

Project Description

Splašková kanalizace a ČOV Petrovice u Znojma

Investor: Obec Petrovice

Realizace: 2014-2015

Cena: 34.990 tis. Kč