Brno, Křenová, Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu v kolektoru

Popis:
V primárním kolektoru Křenová a Svitavské nábřeží došlo k namontování litinového potrubí DN 500 v délce 458,1 m a dalších 5,4 m potrubí DN 400.

Objednatel: OHL ŽS, a.s.

Realizace: 3/2018 – 4/2019

Cena: 10.301 tisíc Kč