Nabídka pracovních míst

V současnosti nabízíme tato pracovní místa:

Mistr technologické divize

Manažer stavební divize

Technik přípravy výroby – veřejné zakázky

Projektant – přípravář technologické divize (možno i absolvent)
Požadované vzdělání:
VŠ/SŠ-technický směr, výhodou je strojírenský obor, autorizace ve strojírenském oboru výhodou
Další požadavky:
-    komunikační schopnosti
-    znalost projektování v systému CAD
-    znalost rozpočtování
-    ovládaní PC – (Office, internet, …)
-    analytické myšlení
-    odborné znalosti a zkušenosti v oboru montáží

Nápl�? práce:

-zpracování potřebné projektové dokumentace dle předaných podkladů
-zpracování  nabídky dle požadavků nadřízeného včetně účasti na prohlídce staveniště, zajištění
potřebných podkladů – zejména nabídkových rozpočtů, časových harmonogramů, zajišťování
subdodavatelských nabídek a ostatních dokumentů potřebných ke zpracování nabídky
- specifikace pro objednání materiálu
- montážně technologické postupy
- zpracování podkladů pro výběr nejvhodnějšího dodavatele materiálu, příp. služeb
- zpracování a odeslání objednávek na jednotlivé materiály, příp. služby
- zpracování rozpočtů pro případné více a méně práce
- kontrolu dokumentace pro výrobu (montáže) a technickou přípravu výroby
- úzkou spolupráci  s manažerem stavby
- přípravu podkladů pro výběr nejvýhodnějších dodavatelů materiálu a prací s ohledem na cenu, termíny dodávek, garance, splatnosti a jiné potřebné ukazatele.
- zpracování technicko – ekonomické  analýzy  s  cílem  realizovat  zakázku  v  požadované kvalitě, termínu a potřebnou mírou zisku
- vypracování technologických pracovních postupů pro veškeré činnosti v rámci technologické divize dle vyhlášky 324/90 Sb.
- aktualizaci datové základny vstupů nutných ke kvalitnímu zpracování nabídek

 

 

 

Tisk... Tisk...