Vzdělávání našich zaměstnanců

Největším kapitálem společnosti VHS Brno, a.s. jsou její zaměstnanci. Jejich vzdělávání patří k prioritám firmy. Společnost zpracovává v rámci zavedeného systému jakosti plán školení na každý kalendářní rok. Plán vychází jednak z potřeb společnosti, ale i z připomínek a požadavků jednotlivých zaměstnanců.

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích je zajišťováno individuálními kurzy a semináři. Zaměstnanci se účastní jazykových kurzů. Firma pro své zaměstnance organizuje vybrané semináře a školení o legislativních změnách v oblasti stavebnictví, účetnictví a daní.

Mezi pravidelná školení patří i rozšiřování znalostí práce s výpočetní technikou. Na základě plánu vzdělávání vyčle?uje společnost i potřebné zdroje ze svého rozpočtu na jeho zabezpečení.

 

Tisk... Tisk...

Nacházíte se v kategorii Personální výhody