Technologie Vandex

Jak působí Vandex?
Cementem vázané hydroizolační materiály Vandex se skládají ze speciálních cementů, křemenných písků s optimálně odstup?ovanou zrnitostí a různých aktivačních anorganických chemikálií.
Vandex hydroizolační efekt vzniká tak, že nátěr Vandex vytváří na povrchu vodotěsnou vrstvu a navíc v určité míře vlivem osmotického tlaku proniká s vlhkostí do kapilárního systému betonu.
Zde reagují chemikálie Vandex s aktivními složkami betonu a vytvářejí chemické komplexy, které uzavírají kapiláry a vlasové trhliny.
Pronikání vody v kapalné podobě už potom není možné, ale vodní pára může i nadále procházet.
Navíc chrání hydroizolace Vandex beton v určitém rozsahu i proti vnějším vlivům jako oxid uhličitý, chloridy, sírany a dusičnany, protože vnikání těchto rozpuštěných látek je utěsněním povrchové vrstvy betonu silně omezeno.
Vandex se tak stává součástí povrchu betonu, neboť spolu s betonem
vytváří trvalý celek.

Oblasti použití
Vodohospodářské stavby
• oblast spodních vod
• zóny vodní výměny
• přepadové kanály, strouhy
• usazovací nádrže
• aktivační nádrže
• sedimentační nádrže
• kontrrolní šachtice
• šachty
• přítokové kanály
• sběrné kanály
Nádrže na pitnou vodu,
úpravny vody.
Izolace proti vodě a nátěr.
Čističky odpadních vod,kanalizace.
Izolace proti vodě a ochrana proti komunálním a průmyslovým odpadním vodám.
Energetická zařízení, vodní stavby.
Izolace proti vodě a ochranné nátěry betonu.
Nové a stávající budovy.
Proti tlakové vodě pro zdi pod úrovní terénu, pro podlahy, výtahové šachty, podzemní garáže, plavecké bazény, podzemní stěny, konstrukční spáry atd.
Sanace betonu.
Sanace starých staveb.

Stáhněte si kompletní materiály k technologii Vandex.

Nacházíte se v kategorii Technologie Vandex