Reference – domácí projekty

Vybrané realizované zakázky.

Vodovody
Vodovod Ochoz u Brna Napojení obce Cetkovice na skupinový VDV Velké Opatovice – Boskovice
Zkapacitnění přivaděče vody do obce Sokolnice Napojení vodovodu městyse Ostrov u Macochy na skupinový vodovod Jedovnice
Vodojemy
Rekonstrukce zemního vodojemu Kožová Hora Brno, redukce tlaku pod VDJ Preslova
Kanalizace a ČOV
Splašková kanalizace Sokolnice, Telnice a rozšíření ČOV Telnice Splašková kanalizace Ostrovačice – �?íčany
Dolní Kounice – kanalizace a ČOV Kanalizace a ČOV Holasice
Šatavsko – kanalizace a ČOV RKS D – rekonstrukce uzlu Komárov
Splašková kanalizační síť a ochrana vod Žďárského potoka Hrušovany u Brna – zkapacitnění přivaděče na ČOV
Technologické celky
Zkapacitnění ČS Buštěhrad Brno, ČS Lesná – rekonstrukce objektu a technologie
II. BV – rekonstrukce jímacích objektů I. horizontu Česká Třebová – rekonstrukce hlavní čerpací stanice
ČOV Brno-Modřice – využití odpadního tepla 
Další technologické celky
ČOV Butoves

ČOV Dambořice

ČOV Javorník

ČOV Dolní Loučky

ČOV Hrušovany u Brna

 

Rozvody tepla, parovody, horkovody
Využití zpětného tepla z chlazení potravin pro hypermarkety TESCO Rekonstrukce tep. rozvodů sídliště Na Valtické Břeclav
Parovodní přípojka Bytový dům A,B Masná, Křenová SO 09 GO HKV Dlouhá tř., Havířov, úsek Š47-PB 27, 2xDN 300
Tisk... Tisk...
Nacházíte se v kategorii Reference – domácí projekty