Kompletní výrobní program

1) Inženýring, projektování a poradenství

 • Inženýring
 • Projektové práce
 • Poradenství a konzultační činnost ve stavebnictví
 • Financování
 • Dodávky investičních celků

2) Chemie, petrochemie a potravinářství

 • Ropovody a produktovody
 • Trasové uzávěry
 • Potrubní rozvody

3) Teplárenství

 • Výměníkové stanice
 • Horkovody
 • Trasové uzávěry
 • Potrubní rozvody
 • Kotelny, kogenerační jednotky
 • Vytápění hal

4) Vodárenství

 • Dálkové vodovody
 • Trasové uzávěry
 • Potrubní rozvody
 • Úpravny vody
 • Vodojemy
 • Úpravy toků
 • Hráze a malé vodní nádrže

5) Čerpací stanice

6) Kanalizace

 • Gravitační kanalizace splašková a dešťová
 • Tlaková kanalizace
 • Čerpací stanice včetně přenosu dat

7) ČOV

 • Mechanicko-biologické

8) Technologické celky

 • Čistírny
 • Úpravny vody
 • Vodojemy a čerpací stanice

9) Produkty

 • Ocelové konstrukce
 • Přechody vodotečí, komunikací a jiných terénních překážek
 • Segmentová kolena
 • Svařované tvarovky a odbočky
 • Výroba příslušenství potrubních systémů

10) Obchodní činnost

 • Dodávka materiálu dle projektové dokumentace
 • Dodávka jednotlivých materiálů

11) Servisní a speciální práce

 • Navařování odboček
 • Servis a údržba regulačních stanic a potrubních systémů

12) Životní prostředí

 • Skládky komunálního odpadu
 • Rekultivace skládek

13) Ostatní vodohospodářské stavby

14) Zahraničí

 • Poradenská, projekční a dodavatelská činnost
Tisk... Tisk...
Nacházíte se v kategorii Výrobní program