Představení firmy VHS Brno, a.s.

Vodohospodářské stavby Brno je značka, která působí na stavebním trhu doma i v zahraničí od roku 1957. Firma VHS Brno, a.s. navázala na tradici a dobrou pověst tohoto jména.

Hodnocení vysoké kvality prováděných stavebních prací a seriozní přístup ke všem partnerům patří k devizám naší společnosti. V řadě případů zabezpečujeme i inženýrské činnosti spojené s výstavbou. Jsme schopni poskytovat prodloužené lhůty splatnosti faktur, překlenovací úvěry, připravovat a vést jednání o poskytnutí standardních komerčních úvěrů i jiných zdrojů financování díla. Naše společnost je schopna překlenout časový posun financování stavby v průběhu roku i v meziročním období a garantovat zkrácení lhůt výstavby s překlenutím vlastními finančními zdroji.

Samozřejmostí je provádění prací s maximální ohleduplností k životnímu prostředí, obyvatelstvu a přilehlým nemovitostem.

Firma VHS Brno, a.s.provádí veškeré inženýrské a environmentální (ekologické) stavby, zejména kanalizace a čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodojemy, vodovodní řady, plynovody, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí a jiné.


Společnost je držitelem certifikátu jakosti dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001, dále certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 environmentálního managementu, certifikátu EN 16001:2010 a OHSAS 18001:1999.

Na zahraničním trhu firma VHS Brno, a.s. působí od roku 2003 v oblasti technického poradenství při provádění inženýrských a ekologických staveb a komplexním zajišťování dodávek a montáží technologických celků. V průběhu několika posledních let si VHS Brno, a.s. vybudovala pověst důvěryhodného partnera pro řešení infrastrukturních projektů v Srbsku a zařadila se na seznam preferovaných dodavatelů a koordinátorů infrastrukturních projektů spolufinancovaných z různých fondů včetně Evropské unie.

V Srbské republice se firma VHS Brno, a.s. mimo jiné může prezentovat úspěšnou realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. V červnu 2008 zde byla zřízena společnost VHS Moravia s.r.o. se sídlem ve Valjevu. Dále splečnost rozšiřuje svoji působnost i na trhy Bosny a Hercegoviny a Černé hory.

Vzhledem k vysoké odborné způsobilosti pracovníků společnosti, schopnosti napomoci při krátkodobém profinancování stavebních zakázek a velmi dobré orientaci v dotačních programech je VHS Brno, a.s. vyhledávaným partnerem pro municipální klienty, kteří usilují o provedení infrastrukturních staveb ve svém regionu.

Vize, poslání a politika VHS Brno, a.s.

Tisk... Tisk...
Nacházíte se v kategorii O společnosti