Aktuality

 

5/2013

Článek časopisu Stavebnictví číslo 5/2013- stavba Jiomoravského kraje roku 2012.

8.5.2012
Slavnostní otevření školky ve městě Valjevo, v Srbsku, včetně předání daru školce firmou VHS Brno a.s. a VHS Moravia, d.o.o. (dne 17.4.2012 ve Valjevu)

6.5.2012
Slavnostní podpis dodatku k projektu „Zvýšení energetické efektivnosti vytápění nemocnice ve městě Valjevo“ (dne 17.4.2012 ve Valjevu)

19.2.2012
Záznam vysílání Federální televize Bosny o podpisu smlouvy mezi realizátorem projektu a místní partnerskou institucí městem Zenica:
(Projekt: Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém centrálního zásobování teplem v obci Nemila)

18.2.2012
Záznam vysílání celostátní etiopské televize ETV1 a ETV2 ze slavnostního předávání českých technologií pro technickou analýzu vrtaných studní níže:

17.2.2012
Ukázka realizace workshopu v Etiopii v rámci předávání know-how o technické analýze vrtaných studní je k nahlédnutí níže:

2011

Společnost VHS Brno, a.s. získala 1. místo v soutěži o titul Stavba Jihomoravského kraje 2010. Podívejte se do našich ocenění!